Konferencer og møder

Der er rigtig stor forskel på, hvordan man opfatter og omsætter begrebet konference til praksis. Hvordan opfatter en græker ordet konference, hvordan opfatter en dansker begrebet, og hvordan opfatter fx en østriger det?

Jeg var en gang til konference i Wien. Den var arrangeret af borgmesterens konsulent, og det var en international konference. Deltagerne kom fra mange af de østeuropæiske lande fra Tyskland, Grækenland, Italien og naturligvis Østrig. Det var en ’indvielseskonference’ for et stort projekt, som handlede om ny teknologi i storbyer. Hele konferencen gik ud på, at alle, som deltog, skulle være klar over, at vi er et netværk, som skal samarbejde om de nye teknologier: udveksle erfaringer, udvikle nye samarbejdsprojekter osv. Spændende. Og vi kom alle til konferencen med godt humør og var spændte på at skulle møde vores nye samarbejdspartnere.

Konferencen

Konferencen blev holdt på rådhuset. Det er sådan en rigtig gammel, men meget imponerende bygning. Vi blev da vist rundt og fik en historie om alle rådhusets lokaler. Grækerne og tyskerne troede, at de skulle ind i et stort lokale og sidde på stive stole ligesom i et kuk-teater. Italieneren var bare i deres egen verden søde og sjove, men lidt uinteresserede i selve konference. Østeuropæerne var ærbødige og meget formelle. De troede også, at vi skulle sidde på rad og række. Men nej, det skulle vi ikke. Vi skulle ind i et kæmpe lokale, hvor borgmesteren bød os velkommen, gav ordet til sin konsulent, som skulle agere moderator!

Hun startede hele konferencen med at stille os op i en rundkreds. Vi skulle derefter kaste med et garnnøgle til hinanden, så vi kunne forstå, hvad netværk betyder … Konference i østrigsk praksis. Grækerne og Italienerne grinede af hende. Hun fik mange kærlige bemærkninger om sit søde smil. Østeuropæerne fik et mindre chok. Tyskerne var lige ved at vandre ud. Det var ikke professionelt. De syntes, det var fuldstændigt malplaceret, at voksne mennesker skal kaste med et garnnøgle – i en historisk bygning! Den danske deling tog det med godt humør, men var faktisk også lidt forundrede.

Faciliteter til møder

Erfaringen fik mig til at tænke på, at det er vigtigt, at konferencelokalerne, man bruger, sender et signal om, hvor mødet skal hen. Det var uformelt, men udspillede sig i et meget formelt rum. Det sendte et forkert signal til de fleste af os.
Når det bliver min tur, som moderator til at arrangere netværkets årlige konference, så skal jeg have søgt rigtigt godt på konferencelokaler i København. Ingen tvivl om det.
Det bliver min tur om et år, så jeg er allerede i gang med at arrangere mødet. Jeg har googlet ”mødelokaler København’ for at få flest muligt chancer for at finde lokaler, som er ledige til den tid. Jeg ved nemlig hvad kan se frem til. Der er store, kulturelle forskelle mellem os i det her netværk, så jeg vælger at gå efter noget, som både er afslappet eksklusivt, men som også kan imødekomme konferencens behov: Stort lokale til plenumsessioner, mindre lokaler til workshops og seminarer, som vi allerede har planlagt. Faciliteter udendørs til rygere og dem, som kan lide frisk luft, selv om det er tidligt forår til den tid.

Konferencer og møder
Rul til toppen